Saint Seiya Myth

Size > 16.5 Cm

  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Dragon Shiryu First Bronze V1 Revival Ver Figure
  • Saint Seiya Myth Cloth Ex Ikki Phoenix (early Bronze) Revival Edition Bandai New
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Dragon Shiryu First Bronze V1 Revival Ver Figure
  • Bandai Saint Cloth Myth Pegasus Seiya V1 First Bronze Cloth Revival Ver Figure
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Dragon Shiryu First Bronze V1 Revival Ver Figure