Saint Seiya Myth

Size > 16-20 Cm

  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Gold Saint Figure Complete 13 Set
  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Gold Saint Figure Complete 13 Set