Saint Seiya Myth

Model > Saint Cloth Myth Ex

  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Garuda Aiacos From Japan
  • Bandai Spirits Saint Cloth Myth Ex Sagittarius Aioros
  • Bandai Spirits Saint Cloth Myth Ex Sagittarius Aioros