Saint Seiya Myth

Item Height > 160mm

  • Saint Cloth Myth Pegasus Seiya 20th Anniversary Ver. Bandai From Japan? New
  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Megrez Delta Alberich Japan Version
  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Megrez Delta Alberich Figure Toy Japan Version
  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Megrez Delta Alberich Japan Version