Saint Seiya Myth

Character > Lyumnades Kasa

  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Lyumnades Kasa Figure Toy Japan Ver
  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Lyumnades Kasa Japan Version