Saint Seiya Myth

Brand > Taurus Aldebaran

  • Saint Seiya Myth Gold Cloth Taurus Aldebaran Action Figure Bandai
  • Saint Seiya Myth Gold Cloth Taurus Aldebaran Action Figure Bandai Japan