Saint Seiya Myth

Type > Myth Cloth

  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Cygnus Hyoga First Bronze V1 Revival Figure
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Hades Cerberus Kerberos Dante Tamashii Shop
  • Saint Seiya Myth Cloth 30th Anniversary Hk Event Ex Gold Pegasus Seiya
  • Saint Seiya Myth Cloth 30th Anniversary Hk Event Ex Gold Phoenix Ikki
  • Saint Seiya Myth Cloth 30th Anniversary Hk Event Ex Pisces & Sagittarius Oce Set
  • Bandai Tamashii Shop Saint Seiya Myth Cloth Ex Aquarius Hyoga Action Figure