Saint Seiya Myth

Tamashii (1/8)

 • Cygnus Hyoga Revival Version Saint Seiya Myth Cloth Bandai Tamashii
 • Libra Dohko God Cloth Soul Of Gold Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii
 • Libra Dohko God Cloth Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii New
 • Aries Shion Gold Cloth Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai New
 • Aquarius Camus Surplice Saint Seiya Myth Ex Tamashii Bandai New
 • Aquarius Camus Gold Saint Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Gemini Saga With Bonus Effects Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii
 • Virgo Shaka Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Leo Aiolia Gold Saint Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Taurus Aldebaran Gold Cloth Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Gemini Saga Gold24 Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Nation Exclusive
 • Aries Mu God Cloth Soul Of Gold Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii
 • Gemini Saga God Cloth Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii New
 • Gemini Saga Legend Of Sanctuary Saint Seiya Cloth Myth Ex Tamashii Bandai
 • Libra Dohko God Cloth Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii New
 • Andromeda Shun V2 Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii
 • Saint Cloth Myth Ex Gemini Saga Gold24 Tamashii Nation Nov. Preorder Last Two
 • Libra Dohko Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Loki Soul Of Gold Saint Seiya Myth Cloth Ex Bandai Tamashii New
 • Virgo Shaka Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Gemini Saga Saint Seiya Myth Cloth Ex Tamashii Bandai
 • Bandai Saint Myth Cloth Ex Sagittarius Seiya Gold24 Tamashii Nation 2020 Ltd