Saint Seiya Myth

Revival

  • Bandai Saint Seiya Ex Myth Leo Aiolia Gold Cloth Revival Version Action Figure
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Dragon Shiryu First Bronze V1 Revival Ver Figure
  • Bandai Myth Cloth Ex Saint Seiya Leo Ex Revival Edition Ioria Leone
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Cygnus Hyoga V1 Revival Edition First Bronze
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Pope Ares+throne 2017 Gemini Saga Revival God
  • Bandai Saint Seiya Virgo Ex Revival Myth Cloth
  • Saint Seiya Myth Cloth Ex Saga Gemini / Gemelli Revival Ver. Bandai
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Gold Leo Aiolia Revival Version Figure Renewal
  • Bandai Myth Cloth Gemini Saga Ex Revival Edition Nuovo New Saint Seiya
  • Bandai Saint Seiya Gold Cloth Myth Ex Virgo Shaka (revival Version) New