Saint Seiya Myth

Size > H180mm

  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Dubhe Alpha Siegfried Japan Official Import
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Dubhe Alpha Siegfried Figure Anime Doll Toy
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Chrysaor Krishna Action Figure Doll Tamashii
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Chrysaor Krishna Action Figure Japan Official
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Aries Shion Surplice Former Grand Pope Set
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Aquarius Hyoga Action Figure Japan Official
  • Bandai Saint Seiya Cloth Myth Ex Aries Shion Surplice Figure Japan Official
  • Bandai Saint Cloth Myth Ex Saint Seiya Pisces Aphrodite Surplice Figure Japan
  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Ex Kraken Isaac Figure Japan Offciail Import