Saint Seiya Myth

Dimensioni > 18 Cm

  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth Hyoga Cygnus Aquarius Ex Nuovo
  • Bandai Dragon Shiryu Saint Seiya Myth Cloth Revival
  • Bandai Myth Cloth Ex Saint Seiya Gemini Ex Saga Revival Edition + Pope Set
  • Bandai Myth Cloth Ex Saint Seiya Leo Ex Revival Edition Ioria Leone
  • Bandai Saint Seiya Virgo Ex Revival Myth Cloth