Saint Seiya Myth

Dimensioni > 16cm

  • Saint Seiya Myth Cloth Ikki Phoenix Ex Revival Cavalieri Zodiaco Bandai Tamashii
  • Bandai Saint Seiya Myth Cloth 15th Anniversary Hades Goddess
  • Saint Seiya Myth Cloth Goddess Athena 15th Anniversary Cavalieri Dello Zodiaco
  • Premium Bandai Saint Seiya Myth Cloth Saori Kido Athena Lady Isabel Esposta
  • Saint Seiya Myth Cloth Andromeda Shun V1 Bronze Cavalieri Dello Zodiaco Bandai
  • Saint Seiya Cloth Myth Pegasus Heaven Chapter Bandai Tamashii Cavalieri Zodiaco
  • Saint Seiya Myth Cloth Meiou Hades 15th Ann. Cavalieri Zodiaco Bandai Tamashii